Sample Image
Ale dziewczyna miała z swej strony równie gienialne natchnienie, jedno z tych natchnień zwykłego kobiecego instynktu, jakie niektórym biedaczkom pomagają czasem robić tak zwane
świetne partye. Nie dała się złapać na podstęp.
Czyż nie słyszała tyle razy przez drzwi od kuchni zmarłej, daremnie usiłującej lata całe wyżebrać od wyrachowanego egoisty ślub, ten wymarzony, najwyższy awans kobiety-gęsi.
który urzędownie stwierdza tryumf jej płci i zabezpiecza egzystencyę.
— Do stu dyabłów!
— obruszył się Fabian w duszy na jej opór — ależ nie ożenię się z nią przecież naprawdę!... Służąca!... własna służąca!... Marcyanna Ząbek moją żoną!... Phi!
Tego by tylko brakowało!...
I wydał się sobie naraz zbyt wysoko urodzonym do podobnego mezaliansu, zagrożonym w opinii, wystawionym na śmiech, wzgardę i szyderstwo, zdegradowanym towarzysko i społecznie,
zdyskredytowanym intelektualnie i moralnie, gdyby coś podobnego uczynił. Nie! nie!! Raczej całe życie cierpieć wszelkiego rodzaju przykrości i niewygody, niżeli tak nisko upaść!
A jednak kawusia i herbatka, podana ręką Marcysi!... Jej zupki, rosoły, jarzyny, pieczyste!... Jej leguminki!... Rozkoszny ład, jaki utrzymywała dokoła!...
Błogie niebo sytości i wygód, w jakie umiała zakląć dom ta dwudziestoletnia rumiana i jędrna czarodziejka, nie umiejąca wprawdzie pisać i chodząca w pstrokatej chustce na
głowie, ale jaka mistrzyni w gotowaniu!... Jaka mi strzyni!
I odtrącając "głupie" przesądy, nad które zawsze umiał się wznieść, kiedy mu szło o brzuch — postanowił w końcu po długiej walce ożenić się z nią naprawdę, przekonany,
że zrobi złoty interes, jeśli przykuje do siebie na zawsze tę istotę prostą, uczciwą, potulną, pracowitą, która bez granic będzie mu wdzięczną za świetny los, jakim ją w swej
wspaniałomyślności w nagrodę cnót jej obdarzyć raczył.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>